Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №2247/10.01.2005 г.№49/07.01.2005 г.Землището на с. Нова Попина, общ. Ситово, стопански двор, имот №036009Поземлен имот - прилежащ парцел с площ 1300 кв.м. към обект " Свинарник " Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2248/10.01.2005 г.№49/07.01.2005 г.Землището на с. Нова Попина, общ. Ситово, стопански двор, имот №036010Поземлен имот с площ 1149 кв.м. от стопанския двор, представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2249/10.01.2005 г.№49/07.01.2005 г.Землището на с. Нова Попина, общ. Ситово, стопански двор, имот №036007Поземлен имот с площ 593 кв.м., представляващ свободен парцел Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  Във връзка с писмо №121/19.01.2005 г. на ОД "Земеделие и гори ", и приложена актуална скица, на основание чл. 72 от ЗДС, правя следната корекция към гр. 3 на акта: написаното " свободен парцел ", да се чете " прилежащ парцел към " Зърноплощадка - асфалтова"". Отписан със заповед №РД-98-ДС/07.07.2005 г. на Областен управител в полза на "Ренар" ООД - Силистра
АЧДС №2250/10.01.2005 г.№49/07.01.2005 г.Землището на с. Нова Попина, общ. Ситово, стопански двор, имот №036004Поземлен имот - прилежащ парцел с площ 1361 кв.м. към обект " Ярмомелка " Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  Отписан със заповед №РД-98-ДС/07.07.2005 г. на Областен управител на обл. Силистра в полза на "Ренар" ООД - Силистра
АЧДС №2251/10.01.2005 г.№49/07.01.2005 г.Землището на с. Нова Попина, общ. Ситово, стопански двор, имот №036018Поземлен имот - прилежащ парцел с площ 408 кв.м. към обект " Кантар " Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  Отписан със заповед №РД-98-ДС/07.07.2005 г. на Областен управител на обл. Силистра в полза на "Ренар" ООД - Силистра
АЧДС №2252/10.01.2005 г.№49/07.01.2005 г.Землището на с. Нова Попина, общ. Ситово, стопански двор, имот №036023Поземлен имот - прилежащ парцел с площ 140 кв.м. към обект " ППВ " Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  Отписан със заповед №РД-98-ДС/07.07.2005 г. на Областен управител на обл. Силистра в полза на "Ренар" ООД - Силистра