Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 596/20.04.2000 г.№ 596/20.04.2000 г.с. Сокол, кв.5, парцел ІДържавен терен с площ 1820 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 149/10.04.2001 г. 
АЧДС № 597/20.04.2000 г. № 597/20.04.2000 г.с. Сокол, кв.5, парцел ІІДържавен терен с площ 1885 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 149/10.04.2001 г. 
АЧДС № 598/20.04.2000 г.№ 598/20.04.2000 г.с. Сокол, кв.5, парцел ІІІДържавен терен с площ 2340 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 149/10.04.2001 г. 
АЧДС № 599/20.04.2000 г.№ 599/20.04.2000 г.с. Сокол, кв.5, парцел ІVДържавен терен с площ 2275 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 149/10.04.2001 г. 
АЧДС № 600/20.04.2000 г. № 600/20.04.2000 г.с. Сокол, кв.5, парцел ІХДържавен терен с площ 1885 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 149/10.04.2001 г. 
АЧДС № 601/20.04.2000 г.№ 601/20.04.2000 г.с. Сокол, кв.5, парцел ХДържавен терен с площ 1820 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 149/10.04.2001 г.