Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1510/12.03.2002131/22.01.2002 г.гр. Силистра, кв. 94, пл. 3200Терен с площ 104 кв.м.,и построения върху него трафопост "Поликлиника" - масивен със застроена площ 104 кв.м., построен 1979 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС № 1511/12.03.2002131/22.01.2002 г.гр. Силистра, квартал "Гагарин", кад. № 483Терен с площ 42 кв.м.,и построения върху него трафопост "Дружба" - масивен със застроена площ 42 кв.м., построен 1973 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1511/12.03.2002131/22.01.2002 г.гр. Силистра, квартал "Гагарин", кад. № 483Терен с площ 42 кв.м.,и построения върху него трафопост "Дружба" - масивен със застроена площ 42 кв.м., построен 1973 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1512/12.03.2002131/22.01.2002 г.гр. Силистра, квартал 60Терен с площ 70 кв.м.,и построения върху него трафопост "Стадион" - масивен със застроена площ 70 кв.м., построен 1986 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1513/12.03.2002131/22.01.2002 г.гр. Силистра, квартал 6, пл. 1588Терен с площ 54 кв.м.,и построения върху него трафопост "Детелина" - масивен със застроена площ 54 кв.м., построен 1972 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1514/12.03.2002131/22.01.2002 г.гр. Силистра, квартал 136, пл. № 2559Терен с площ 42 кв.м.,и построения върху него трафопост "Текстилна" - масивен със застроена площ 42 кв.м., построен 1966 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София