Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1372/28.09.2001г.№П-474/20.09.2001г.землището на с. Зебил, община Главиница, местност "Стопански двор" имот № 101021поземлен имот, представляващ терен / четвърта категория / с площ 3115 кв.м., върху който е разположен обект "Ремонтна работилница". Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1373/28.09.2001г.№П-474/20.09.2001г.землището на с. Зебил, община Главиница, местност "Стопански двор" имот № 101022поземлен имот, представляващ свободен терен / четвърта категория / с площ 4155 кв.м. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1374/28.09.2001г.№П-474/20.09.2001г.землището на с. Зебил, община Главиница, местност "Стопански двор" имот № 101013поземлен имот, представляващ свободен терен / четвърта категория / с площ 5137 кв.м. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1375/28.09.2001г.№П-474/20.09.2001г.землището на с. Зебил, община Главиница, местност "Стопански двор" имот № 101012поземлен имот, представляващ свободен терен / четвърта категория / с площ 2608 кв.м. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1376/28.09.2001г.№П-474/20.09.2001г.землището на с. Зебил, община Главиница, местност "Стопански двор" имот № 101016поземлен имот, представляващ терен / четвърта категория / с площ от 1151 кв.м., върху който е разположен обект "Кантар".  Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1377/02.10.2001г.№П-474/20.09.2001г.землището на с.Майор Ценович, община Силистра, местност "Лозята" имот № 021025поземлен имот, представляващ терен / пета категория / с площ 35113 кв.м. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ