Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 920/25.10.2000 г.П-173/23.10.2000 г.Землището на с. Старо село, общ. Тутракан, кв. №10, парцел №20 по плана на Първи стопански дворСвободна площ - 11 919 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 921/25.10.2000 г.П-173/23.10.2000 г.Землището на с. Старо село, общ. Тутракан, кв. №10, парцел №21 по плана на Първи стопански дворТерен с площ 4 640 кв.м., върху който са разположени Силажни яминямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 922/26.10.2000 г.П-173/23.10.2000 г.Втори стопански двор на с. Старо село, общ. Тутракан, кв.20, парцел ІСвободен терен с площ 1815 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 923/26.10.2000 г.П-173/23.10.2000 г.Втори стопански двор на с. Старо село, общ. Тутракан, кв.20, парцел ІІОбор - терен с площ 3418 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 924/26.10.2000 г.П-173/23.10.2000 г.Втори стопански двор на с. Старо село, общ. Тутракан, кв.20, парцел ІІІСвободен терен с площ 14937 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 925/26.10.2000 г.П-173/23.10.2000 г.Втори стопански двор на с. Старо село, общ. Тутракан, кв.20, парцел ІVОбор - терен с площ 6400 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите