Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1260/01.06.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.с.Паисиево, община Дулово, кв.11, парцел VIТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ПАИСИЕВО - 1 " със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1985 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра
АЧДС № 1258/31.05.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.с.Окорш, община Дулово, кв.4, парцел ХТерен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " УЧИЛИЩЕ ОКОРШ " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1985 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра
АЧДС № 1261/01.06.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.с.Паисиево, община Дулово, кв.15, парцел XIVТерен с площ 9 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ПАИСИЕВО - 2 " със застроена площ 9 кв.м.; Построен 1985 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра
АЧДС № 1262/01.06.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.с.Боил, община Дулово, кв.13Терен с площ 6кв.м. и построения върху него масивен ТРАФОПОСТ " БОИЛ - 1 " със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1985 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра
АЧДС № 1263/01.06.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.с.Орешене, община Дулово, кв.4, парцел VТерен с площ 6кв.м. и построения върху него масивен ТРАФОПОСТ " ОРЕШЕНЕ " със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1985 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра
АЧДС № 1264/01.06.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.с.Черник, община Дулово, кв.25, парцел I - отреден за магазинТерен с площ 6кв.м. и построения върху него масивен ТРАФОПОСТ " ЧЕРНИК - 1 " със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1958 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра