Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 794/24.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №45, кв.1Прилежащ терен към "Телчарник 30" с площ 1899 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № РД-22-33 /28.02.2011 г. 
АЧДС № 795/24.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №46, кв.1СВОБОДЕН ПАРЦЕЛ с площ 1527 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № РД-22-33/28.02.2011 г. 
АЧДС № 796/24.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №47, кв.1Прилежащ терен към "Телчарник 31" с площ 2237 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № РД-22-33/28.02.2011 г. 
АЧДС № 797/24.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №48, кв.1Прилежащ терен към "Клетки за телета 100" с площ 1176 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № РД-22-33 /28.02.2011 г. 
АЧДС № 798/24.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №49, кв.1Прилежащ терен към "Телчарник 28" с площ 771 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № РД-22-33 /28.02.2011 г. 
АЧДС № 799/24.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №50, кв.1Прилежащ терен към "Дърводелска работилница 9" с площ 993 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № РД-22-33 /28.02.2011 г.