Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 488/05.04.2000 г.№ 488/05.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.4, парцел ІІ, пл. № 46Дворно място с площ 1000 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 489/05.04.2000 г.№ 489/05.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.4, парцел І, пл. № 221Дворно място с площ 1150 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 490/05.04.2000 г. № 490/05.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.4, парцел ІV, пл. № 47Дворно място с площ 1270 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 491/06.04.2000 г.№ 491/06.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.4, парцел ІІІДворно място с площ 1000 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 492/06.04.2000 г.№ 492/06.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.5, парцел ХІІІ, пл. № 16Незастроено дворно място с площ 950 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 493/06.04.2000 г.№ 493/06.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.5, парцел ХІІ, пл. № 210Дворно място с площ 970 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г.