Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 144/09.08.1999 г.898/21.07.1999 г.с. Окорш, общ Дулово, стопански двор - кравеферма, кад. № 2, парцел 217ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 7606 кв.м. към обект "Краварник 220 глави".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 145/26.08.1999 г.1041/25.08.1999 г.с. Зафирово, общ. Главиница, парцел 113а, кад. № 1ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 1550 кв.м. към обект "Сгради РМЦ".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа Имотът е отписан със Заповед № 200 /03.11.1999 г.  
АЧДС № 146/26.08.1999 г.1370/27.07.1979 г.с. Ветрен, общ. Силистра, п.и. № 000055Масивна пететажна сграда със ЗП 1702 кв.м. и РЗП 8510 кв.м., построена 1975 г.; Агрегатно отделение - масивна едноетажна сграда със ЗП 32 кв.м., построена 1985 г.нямаНационален осигурителен институт; "Профилактика, рехабилитация и отдих" ЕАД - клон Балчик   
АЧДС № 147/15.09.1999 г.1046/27.08.1999 г.Селскостопанско летище в землището на с. Кайнарджа, парцел 81ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 56953 кв.м.към обекти: 1. Навес за торове; 2. Склад за торове; 3. Сграда за летци; 4. Склад за химикали; 5. Циментова площадка; 6. Писста; 7. Сграда колиен кантар; 8. ПП Депо.нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа  Сградите и съоръженията в парцела са частна собственост
АЧДС № 148/15.09.1999 г.1018/18.08.1999 г.с.Преславци, общ. Тутракан, стопански двор, овцеферма, масив №4, парцел №19Парцел с площ 20 кв. м., застроен със сграда " КПП".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 149/10.09.1999 г.149/10.09.1999 г.гр.Дулово, общ. Дулово, кв. 36, парцел ХVІІЗастроен терен с площ 5100 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра  Съставен е нов АДС № 257/23.12.1999 г.