Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 842/15.09.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, комплекс "Изток"Терен с площ 100 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ "СТОЛЕТОВ" със ЗП 100 кв.м., построен 1979 г.няма   Имотът е включен в капитала на НЕК АД "ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ" "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 843/15.09.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, комплекс "Изток"Терен с площ 48 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ "МИР" със ЗП 48 кв.м., построен 1980 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 844/14.09.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, комплекс "Изток"Терен с площ 35 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ "ПИРИН" със ЗП 35 кв.м., построен 1980 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 845/19.09.2000 г.845/19.09.2000 г.гр. Силистра, ул. "Цар Шишман" № 30, бл. "Светлина", ет. ІV, ап. 15, кв. 16, парцел ІІ-644Апартамент със ЗП 128.55 кв.м., състоящ се от две спални, хол, дневна, кухня, тоалетна и баня, избено помещение №1 с площ 22 кв.м., таванско помещение №6 с площ 37 кв.м., 8.84 кв.м. от общите части на сградата и съответната идеална част от отстъпеното право на строежнямаМинистерство на образованието и науката; Инспекторат по образованието на МОН - Силистра   
АЧДС № 846/27.09.2000 г. гр. Силистра, ул. "Илия Блъсков" № 7, кв. 47, парцел VІІ, пл. № 3695Терен от 532 кв.м. , върху който е построена масивна , четириетажна сграда / бивш дом за политическа просвета / със застроена площ 416,77 кв.м., постр. 1962 г., представляваща : - Ресторант със застр. площ 220,77 кв.м. , кафе-аператив със застр. площ 72 кв.м. и клуб със застр. площ 124 кв.м. , разположени на първи ( приземен ) етаж и прилежащите към тях избени помещения с площ 123,52 кв.м. ; - Административна част с отделен вход, застр. площ 378 кв.м : осем стаи на втори етаж , осем стаи на трети етаж , една зала на четвърти етаж и прилежащите избени помещениянямаОбластен управител на област Силистра; ОСС- Силистра  Съставен е нов АДС № 3459/01.06.2011 г.
АЧДС № 847/12.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, комплекс "Изток", кв. 5Терен с площ 35 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ПРОГРЕС " със застроена площ 35 кв.м.; Построен 1980 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра