Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1271/01.06.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.с.Водно, община Дулово, кв.27, парцел IТерен с площ 9 кв.м. и построения върху него масивен ТРАФОПОСТ " ВОДНО - 1 " със застроена площ 9 кв.м.; Построен 1961 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра
АЧДС № 1272/01.06.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.с.Водно, община Дулово - извън регулацияТерен с площ 9 кв.м. и построения върху него масивен ТРАФОПОСТ " ХЕМУС " със застроена площ 9 кв. м.; Построен 1990 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра
АЧДС № 1273/01.06.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.с.Поройно, община Дулово, кв.8, парцел VIIIТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него масивен ТРАФОПОСТ " ПОРОЙНО - 1 " със застроена площ 6 кв. м.; Построен 1958 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра
АЧДС № 1274/01.06.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.с.Чернолик, община Дулово, кв.33, парцел I - за спортно игрищеТерен с площ 9 кв.м. и построения върху него масивен ТРАФОПОСТ " ЧЕРНОЛИК - 2 " със застроена площ 9 кв. м.; Построен 1968 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра
АЧДС № 1275/04.06.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.с.Златоклас, община Дулово, кв.12, парцел I - частен имотТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него масивен ТРАФОПОСТ " ЗЛАТОКЛАС - 1 " със застроена площ 6 кв. м.; Построен 1958 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра
АЧДС № 1276/04.06.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.с.Раздел, община Дулово, кв.12Терен с площ 6 кв.м. и построения върху него масивен ТРАФОПОСТ " РАЗДЕЛ- 1 " със застроена площ 6 кв. м.; Построен 1958 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра