Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 438/14.03.2000 г.№ 438/14.03.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.7, парцел ХНезастроен парцел с площ 1025,80 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № РД-87-ДС /08.06.2005 г. 
АЧДС № 439/14.03.2000 г.№ 439/14.03.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.7, парцел ХІНезастроен парцел с площ 1117,80 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № РД-87-ДС /08.06.2005 г. 
АЧДС № 440/14.03.2000 г.№ 440/14.03.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.7, парцел ХІІДворно място с площ 845 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № РД-87-ДС /08.06.2005 г. 
АЧДС № 441/14.03.2000 г.№ 441/14.03.2000 г.с.Добротица, общ. Ситово, кв. 31, парцел І, пл. № 409Западната част на дворно място, представляваща незастроен терен от 1530 кв.м. (цялото с площ 3530 кв.м.)нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № РД-22-80 /21.04.2010 г. 
АЧДС № 442/14.03.2000 г.№ 442/14.03.2000 г.с.Добротица, общ. Ситово, кв. 31, парцел І, пл. № 409Източната част на дворно място, представляваща терен от 2000 кв.м. , застроен със старата сграда на ветеринарната лечебница.няма  Имотът е отписан със Заповед № РД-22-80 /21.04.2010 г. 
АЧДС № 443/14.03.2000 г.№ 443/14.03.2000 г.с.Черник, общ. Дулово, кв.35, парцел ХХІІНезастроен парцел с площ 915 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 179 /21.07.2000 г.