Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №2139/27.09.2004 г.№4399-ДС/16.07.2004 г.Землището на с. Зебил, общ. Главиница, стопански двор извън регулация, местност " Стопански двор ", имот №060211. Имотът е образуван от имот 060201.Поземлен имот с площ 1456 кв.м., представляващ свободен парцел от стопанския двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2140/27.09.2004 г.№4399-ДС/16.07.2004 г.Землището на с. Зебил, общ. Главиница, стопански двор извън регулация, местност " Стопански двор ", имот №060212. Имотът е образуван от имот 060201.Поземлен имот с площ 1441 кв.м., представляващ свободен парцел от стопанския двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2141/27.09.2004 г.№4399-ДС/16.07.2004 г.Землището на с. Зебил, общ. Главиница, стопански двор извън регулация, местност " Стопански двор ", имот №060213. Имотът е образуван от имот 060201.Поземлен имот с площ 1446 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2142/27.09.2004 г.№4399-ДС/16.07.2004 г.Землището на с. Зебил, общ. Главиница, стопански двор извън регулация, местност " Стопански двор ", имот №060214. Имотът е образуван от имот 060201.Поземлен имот с площ 1449 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2143/27.09.2004 г.№4399-ДС/16.07.2004 г.Землището на с. Зебил, общ. Главиница, стопански двор извън регулация, местност " Стопански двор ", имот №060215. Имотът е образуван от имот 060201.Поземлен имот с площ 775 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2144/27.09.2004 г.№4399-ДС/16.07.2004 г.Землището на с. Зебил, общ. Главиница, стопански двор извън регулация, местност " Стопански двор ", имот №060216. Имотът е образуван от имот 060201.Поземлен имот с площ 1043 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ