Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 138/09.08.1999 г.898/21.07.1999 г.с. Окорш, общ Дулово, стопански двор - кравеферма, кад. № 2, парцел 219ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 13854 кв.м. към обекти: "Краварник 192 глави", "Летен лагер за крави №2" и "Летен лагер за крави №3".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 139/09.08.1999 г.898/21.07.1999 г.с. Окорш, общ Дулово, стопански двор - кравеферма, кад. № 2, парцел 222НЕЗАСТРОЕН ПАРЦЕЛ с площ 2561 кв.м.нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 140/02.08.1999 г.885/20.07.1999 г.гр. Алфатар, кв. 56а, парцел VІЧаст от многофункционална сграда - масивна, двуетажна, състояща се от 3 корпуса с обща ЗП -434 кв.м. и РЗП - 863 кв.м., а именно: 32,19% ид. части, представляващи реално 142 кв.м. на 1-ви етаж в корпус №1 и 142 кв.м. на 2-ри етаж в същия корпусняма   Имотът е включен в капитала на ЕООД "Печатни произведения" - Силистра, на основание чл. 17а от ЗППДОБП И §15а от ПЗР на ЗППДОБП
АЧДС № 141/04.08.1999 г.899/21.07.1999 г.с. Нова Черна, стопански двор ДЗС, кв. 114, парцел 26СВОБОДЕН ПАРЦЕЛ с площ 3653 кв.м.нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа Имотът е отписан с МС /18.07.2000 г. на Недялка Петрова Максимова и Любомир Михалакиев Максимов 
АЧДС № 142/04.08.1999 г.899/21.07.1999 г.с. Нова Черна, стопански двор ДЗС, кв. 114, парцел 27СВОБОДЕН ПАРЦЕЛ с площ 3475 кв.м.нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа Имотът е отписан с МС /18.07.2000 г. на Недялка Петрова Максимова и Любомир Михалакиев Максимов 
АЧДС № 143/09.08.1999 г.898/21.07.1999 г.с. Окорш, общ Дулово, стопански двор - кравеферма, кад. № 2, парцел 211ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 6190 кв.м. към обект "Силажовместилище - 3 клетки".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа