Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 560/11.04.2000 г.№ 560/11.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.18, парцел ІІ, пл. № 181Дворно място с площ 1480 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 561/11.04.2000 г.№ 561/11.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.18, парцел Х, пл. № 174Дворно място с площ 1470 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 562/11.04.2000 г.№ 562/11.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.18, парцел ХІ, пл. № 199Дворно място с площ 1100 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 563/11.04.2000 г.№ 401/23.03.2000 г.с. Окорш, общ Дулово, парцел 120, кад. № 1Прилежащ терен от 3237 кв.м. към обект "Краварник"нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № 734 /25.07.2000 г. 
АЧДС № 564/11.04.2000 г.№ 401/23.03.2000 г.с. Окорш, общ Дулово, парцел 121, кад. № 1Прилежащ терен от 4135 кв.м. към обект "Свинарник - свине майки"нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № 734 /25.07.2000 г. 
АЧДС № 565/11.04.2000 г.№ 400/23.03.2000 г.с. Белица, общ. Тутракан, стопански двор извън регулация, парцел №8, масив №2Прилежащ терен от 7008 кв.м. към обект "Сушилни тютюн"нямаМинистерство на земеделието и горите