Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 866/13.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, кв.24, парцел І за ОЖСТерен с площ 45,3 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " Бекяри " със застроена площ 45,3 кв.м.; Построен 1962 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 867/16.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, кв.24, парцел ІІ за ОЖС, пл. № 3305Терен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ЛИЛИЯ " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1962 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 868/16.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, кв.1, парцел VІІ за ОЖС, пл. № 3314Терен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ЕДЕЛВАЙС " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1969 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 869/16.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, кв.16, парцел ІІ за ОЖС, пл. № 3847Терен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " СКОБЕЛЕВ" със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1979 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 870/16.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, кв.19, парцел І за ОЖС, пл. № 3719Терен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " Д. БЛАГОЕВ " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1978 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 871/16.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, кв.22, парцел ІІ - за обществено строителство и озеленяване, пл. № 2259Терен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " АСПАРУХ " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1980 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра