Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 294/25.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор - кравеферма в землището на с. Айдемир, общ. Силистра, кад.№3, парцел №38Прилежащ терен с площ 3721 кв.м. към обект " Краварник, телчарник ".нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 295/25.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор - кравеферма в землището на с. Айдемир, общ. Силистра, кад.№3, парцел №39Прилежащ терен с площ 586 кв.м. към обект "Трафопост".нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 296/25.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор - кравеферма в землището на с. Айдемир, общ. Силистра, кад.№3, парцел №310Прилежащ терен с площ 1128 кв.м. към обект "Фуражна кухня".нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 297/25.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор - кравеферма в землището на с. Айдемир, общ. Силистра, кад.№3, парцел №314Прилежащ терен с площ 7967 кв.м. към обект " Краварник ".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 298/25.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор - кравеферма в землището на с. Айдемир, общ. Силистра, кад.№3, парцел №315Прилежащ терен с площ 2408 кв.м. към обект "Склад, хамбар".нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 299/25.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор - кравеферма в землището на с. Айдемир, общ. Силистра, кад.№3, парцел №316Прилежащ терен с площ 7033 кв.м. към обект " Краварник ".нямаМинистерство на земеделието и горите