Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 638/16.05.2000 г.№ 638/16.05.2000 г.с. Зафирово, общ. Главиница, кв. 32, парцел ІV, пл. № 104Дворно място с площ 1716 кв.м. - свободно от застрояваненямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 341/06.11.2001 г. 
АЧДС № 639/16.05.2000 г.639/16.05.2000 г.с. Зафирово, общ. Главиница, кв. 58, парцел ІІ, пл. № 607Дворно място с площ 1430 кв.м. - свободно от застрояваненямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 341/06.11.2001 г. 
АЧДС № 640/16.05.2000 г. 640/16.05.2000 г.с. Зафирово, общ. Главиница, кв. 60, парцел І, пл. № 504Дворно място с площ 1500 кв.м. - свободно от застрояваненямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 341/06.11.2001 г. 
АЧДС № 641/16.05.2000 г.№ 641/16.05.2000 г.с. Зафирово, общ. Главиница, кв. 61, парцел VІ, пл. № 620Дворно място с площ 1100 кв.м. - свободно от застрояваненямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 341/06.11.2001 г. 
АЧДС № 642/16.05.2000 г. 642/16.05.2000 г.с. Зафирово, общ. Главиница, кв. 29, парцел VІІІДворно място с площ 1080 кв.м. - свободно от застрояваненямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 341/06.11.2001 г. 
АЧДС № 643/16.05.2000 г.643/16.05.2000 г.с. Зафирово, общ. Главиница, кв. 29, парцел ХХДворно място с площ 1470 кв.м. - свободно от застрояваненямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 341/06.11.2001 г.