Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 408/22.02.2000 г.Заповед № 245/05.07.1988 г. на ОбНС гр. Дуловос. Боил, общ. Дулово, кв. 14"а", парцел VІІІДържавно дворно място с площ 1200 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра   
АЧДС № 409/22.02.2000 г.Заповед № 245/05.07.1988 г. на ОбНС гр. Дуловос. Боил, общ. Дулово, кв. 14"а", парцел ІХДържавно дворно място с площ 880 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра   
АЧДС № 410/22.02.2000 г.Заповед № 245/05.07.1988 г. на ОбНС гр. Дуловос. Боил, общ. Дулово, кв. 14"а", парцел ХДържавно дворно място с площ 880 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра   
АЧДС № 411/22.02.2000 г.Заповед № 245/05.07.1988 г. на ОбНС гр. Дуловос. Боил, общ. Дулово, кв. 14"б", парцел ІVДържавно дворно място с площ 880 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра   
АЧДС № 412/22.02.2000 г.Заповед № 245/05.07.1988 г. на ОбНС гр. Дуловос. Боил, общ. Дулово, кв. 14"б", парцел ІVДържавно дворно място с площ 880 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 109 /17.05.2000 г. на Областен управител  
АЧДС № 413/22.02.2000 г.Заповед № 245/05.07.1988 г. на ОбНС гр. Дуловос. Боил, общ. Дулово, кв. 14"б", парцел VІДържавно дворно място с площ 920 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра