Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1875/14.10.2003 г.№2139-ДС/13.10.2003 г.Стопански двор на с. Зафирово, общ. Главиница, извън регулацията на селото - база на ДФ "Агрошанс", кв. №1, парцел №6 по плана на стопански дворПоземлен имот - свободен терен с площ 1594 кв.м. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №1876/14.10.2003 г.№2139-ДС/13.10.2003 г.Стопански двор на с. Зафирово, общ. Главиница, извън регулацията на селото - база на ДФ "Агрошанс", кв. №1, парцел №7 по плана на стопански дворПоземлен имот с площ 1135 кв.м., представляващ терен към "Административна сграда". Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №1877/14.10.2003 г.№2139-ДС/13.10.2003 г.Стопански двор на с. Зафирово, общ. Главиница, извън регулацията на селото - база на ДФ "Агрошанс", кв. №1, парцел №8 по плана на стопански дворПоземлен имот - свободен терен с площ 2283 кв.м. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №1878/14.10.2003 г.№2139-ДС/13.10.2003 г.с. Черник, общ. Дулово, стопански двор в регулация, кв. №41, пар. XVI - 28,40% ид. част от негоПоземлен имот - терен с площ 501 кв.м. от целия с площ 1764 кв.м., прилежащ към "Краварник 2" Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №1879/14.10.2003 г.№2139-ДС/13.10.2003 г.с. Секулово, общ. Дулово, стопански двор извън регулация, имот №182043Поземлен имот с площ 40124 кв.м., представляващ свободен терен. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №1880/14.10.2003 г.№2139-ДС/13.10.2003 г.с. Секулово, общ. Дулово, стопански двор извън регулация, имот №182415Поземлен имот с площ 1718 кв.м., представляващ свободен терен. Министъра на земеделието и горите