Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 72/04.08.1999 г.897/21.07.1999 г.с.Шуменци, общ. Тутракан, стопански двор, кв.2, парцел 67ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 8 668 кв.м.към обект "ТЮТЮНОСУШИЛНИ".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 73/06.08.1999 г.897/21.07.1999 г.с.Шуменци, общ. Тутракан, стопански двор, кв.2, парцел 66ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 1 032 кв.м.към обект "ТЮТЮНОСУШИЛНИ".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 74/06.08.1999 г.897/21.07.1999 г.с.Шуменци, общ. Тутракан, стопански двор, кв.2, парцел 65ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 1 417 кв.м.към обект "ТЮТЮНОСУШИЛНИ".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 75/06.08.1999 г.897/21.07.1999 г.с.Шуменци, общ. Тутракан, стопански двор, кв.2, парцел 64ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 864 кв.м.към обект "ТЮНОСУШИЛНИ".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 76/06.08.1999 г.897/21.07.1999 г.с.Шуменци, общ. Тутракан, стопански двор, кв.2, парцел 63ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 640 кв.м.към обект " ЦАРЕВИЧНИ КОШОВЕ ".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 77/06.08.1999 г.897/21.07.1999 г.с.Шуменци, общ. Тутракан, стопански двор, кв.2, парцел 48ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 1019 кв.м. към обект "ДОИЛНА -КРАВИ".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа Отписан с МС / 18.07.2000 г. на "АМОН РА" ООД - Тутракан