Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 204/24.09.1999 г.06-00-14/09.09.1999 г.гр. Силистра, общ. Силистра, ул. "Македония"№ 168, кв.1, пл. №33Подблоково пространство от масивна, седеметажна жилищна сграда със ЗП 670 кв.м., състоящо се от 15 бр. работни стаи, 2 бр. складове и мазе с полезна площ 10 кв.м.нямаНационален осигурителен институт; РУ "Социално осигуряване" - Силистра   
АЧДС № 205/27.09.1999 г.205/27.09.1999 г.ДГФ, отдел 135-а по плана на "Каракуз"Горски дом "Минзухар" - масивна двуетажна сграда със ЗП - 159.60 кв.м. и РЗП - 319.20 кв.м., построена 1972 г., а пристроената и надстроена част 1993 г. Паянтова пристройка ЗП - 40 кв.м.. Прилежащ терен с площ 2601 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № РД-86 /16.04.2003 г. 
АЧДС № 206/27.09.1999 г.698/16.06.1999 г.ДГФ, отдел 168-з по плана на "Каракуз"Застроен и прилежащ терен с обща площ 5000 кв.м. и построените в него сгради: 1. Административна сграда - масивна двуетажна със сутерен; Застроена площ 256.36 кв.м. и РЗП - 845 кв.м.; 2. Складове - масивна постройка със ЗП - 120 кв.м.; 3. Гаражи - 7 бр. гаражни клетки, сглобяемо строителство със ЗП - 161 кв.м.; 4. Технически клуб - масивна постройка със ЗП - 148 кв.м.; 5. Портал - полумасивна постройка, състояща се от стая за пазача и склад със ЗП - 33 кв.м.нямаНУГ   
АЧДС № 207/27.09.1999 г.207/27.09.1999 г.гр.Дулово, общ. Дулово, кв. 36, парцел ХVІІМасивна , едноетажна сграда ,състояща се от западно и южно крило; застроена площ - 383 кв.м., включваща 13 стаи и 4 коридора;построена 1948 г.нямаОбластен управител на област Силистра  Съставен е нов АДС № 257/23.12.1999 г.
АЧДС № 2086/30.09.1999 г.54/29.09.1999 г.гр. Силистра, ул. "Илия Блъсков" № 7, кв. 47, парцел VІІ, пл. № 3694Хотел " Силистра " - масивна двуетажна сграда със застроена площ 1084 кв.м., състояща се от следните помещения : І етаж - 3 стаи, коридор, мокро помещение с басейн, бар, 3 складови помещения, зала със сепаре ІІ етаж - 2 апартамента, 3 хотелски стаи, фоае с рецепция, 3 склада и коридор; Сградата е реконструирана през 1962 год.нямаПрокуратура в Република България; Окръжна прокуратура - Силистра  02.02.2001 г. под Акт №....."частна" да се чете "публична"; Съставен е нов АДС № 1316/03.07.2001 г.
АЧДС № 209/11.10.1999 г.1151/21.09.1999 г.с Белица, общ. Туткракан, стопански двор извън регулацията на селото; парцел І, кв.1Прилежащ терен към обект " БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ С АРМАТУРЕН ДВОР " с обща площ 12 094 кв.м.нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа