Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1984/23.03.2004 г.№3274-ДС/09.03.2004 г.Землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, стопански двор, местност " Карапетлик ", имот №071005, Имотът е образуван от имот № 001026Поземлен имот с площ 3560 кв.м., представляващ свободен терен. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1985/23.03.2004 г.№3274-ДС/09.03.2004 г.Землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, стопански двор, местност " Карапетлик ", имот №071010, Имотът е образуван от имот № 001026Поземлен имот с площ 17334 кв.м., представляващ свободен терен. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1986/23.03.2004 г.№3274-ДС/09.03.2004 г.Землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, стопански двор, местност " Карапетлик ", имот №071013, Имотът е образуван от имот № 001026Поземлен имот с площ 622 кв.м., представляващ свободен терен. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1987/23.03.2004 г.№3274-ДС/09.03.2004 г.Землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, стопански двор, местност " Карапетлик ", имот №071018, Имотът е образуван от имот № 001026Поземлен имот с площ 5206 кв.м., представляващ свободен терен. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1988/23.03.2004 г.№3274-ДС/09.03.2004 г.Землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, стопански двор, местност " Карапетлик ", имот №071023, Имотът е образуван от имот № 001026Поземлен имот с площ 793 кв.м., представляващ свободен терен. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1989/23.03.2004 г.№3274-ДС/09.03.2004 г.Землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, стопански двор, местност " Карапетлик ", имот №071040, Имотът е образуван от имот № 001026Поземлен имот с площ 6877 кв.м., представляващ свободен терен. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ