Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1199/07.05.2001 г.308/28.02.2001 г.с. Гарван, общ. Ситово, кв.40, пар. ІТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ 2 със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1971 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1200/07.05.2001 г.308/28.02.2001 г.с. Добротица, общ. Ситово, кв.49Терен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ 1 със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1958 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1201/08.05.2001 г.308/28.02.2001 г.с. Добротица, общ. Ситово, кв.28, парцел ІТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ №2 със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1958 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1202/08.05.2001 г.308/28.02.2001 г.с. Добротица, общ. Ситово, кв.10Терен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1974 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1203/08.05.2001 г.308/28.02.2001 г.с. Искра, общ. Ситово, кв. 36, пар. ІТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ 1 със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1958 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1204/08.05.2001 г.308/28.02.2001 г.с. Искра, общ. Ситово, кв. 43, пар. ІТерен с площ 9 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ 3 със застроена площ 9 кв.м.; Построен 1975 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра