Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 482/04.04.2000 г.№ 482/04.04.2000 г.с. Казимир, общ. Силистра, кв.4, парел ХНезастроен парцел с площ 1 742 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 172 /02.05.2001 г. 
АЧДС № 483/05.04.2000 г.№ 483/05.04.2000 г.с. Казимир, общ. Силистра, кв.18, парел ХХІV, пл. № 138Незастроен парцел с площ 1944 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 172 /02.05.2001 г. 
АЧДС № 484/05.04.2000 г.№ 484/05.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.5, парцел ХV, пл. № 17Дворно място с площ 970 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 485/05.04.2000 г.№ 485/05.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.5, парцел ХІV, пл. № 211Дворно място с площ 910 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 486/05.04.2000 г.№ 486/05.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.6, парцел VІІ, пл. № 6Дворно място с площ 970 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 487/05.04.2000 г.№ 487/05.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.6, парцел VІІІ, пл. № 6Дворно място с площ 950 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г.