Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 698/13.07.2000 г.1358/28.10.1999 г.стопански двор №2, гр. Алфатар, кв. 151, парцел ІІІ, пл. № 535Терен с площ 1695 кв.м., върху който е изграден обект "Телчарник до 3 м"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 699/13.07.2000 г.1358/28.10.1999 г.стопански двор №2, гр. Алфатар, кв. 150, парцел І, пл. № 535Терен с площ 1063 кв.м., върху който е изграден обект "Кантар 50 т."нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 700/13.07.2000 г.1358/28.10.1999 г.стопански двор №2, гр. Алфатар, кв. 148, парцел ІІ, пл. № 535Терен с площ 1284 кв.м., върху който е изграден обект "Силажна яма"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 701/13.07.2000 г.1358/28.10.1999 г.стопански двор №2, гр. Алфатар, кв. 148, парцел ІІІ, пл. № 535Терен с площ 791 кв.м., върху който е изграден обект "Силажна яма"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 702/13.07.2000 г.1358/28.10.1999 г.стопански двор №2, гр. Алфатар, кв. 148, парцел ІV, пл. № 535Терен с площ 1595 кв.м., върху който е изграден обект "Силажна яма"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 703/13.07.2000 г.1358/28.10.1999 г.стопански двор №2, гр. Алфатар, кв. 148, парцел V, пл. № 535Терен с площ 1985 кв.м., върху който е изграден обект "Силажна яма"нямаМинистерство на земеделието и горите