Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1510/12.03.2002131/22.01.2002 г.с. Бабук, общ. Силистра, извън регулационните граници на селотоТерен с площ 6 кв.м.,и построения върху него трафопост № 2 - масивен със застроена площ 6 кв.м., построен 1958 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1573131/22.01.2002 г. с. Бабук, общ. Силистра, извън регулационните граници на селотоТерен с площ 6 кв.м.,и построения върху него трафопост № 1 - масивен със застроена площ 6 кв.м., построен 1958 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1574/01.04.2002131/22.01.2002 г.с. Бабук, общ. Силистра, извън регулационните граници на селотоТерен с площ 6 кв.м.,и построения върху него трафопост № 3 - масивен със застроена площ 6 кв.м., построен 1958 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1575/01.04.2002131/22.01.2002 г.с. Бабук, общ. Силистра, кв. 54Терен с площ 9 кв.м.,и построения върху него трафопост № 4 - масивен със застроена площ 9 кв.м., построен 1971 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1576/01.04.2002131/22.01.2002 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, кв. 39Терен с площ 42 кв.м.,и построения върху него трафопост "Детска градина" - масивен със застроена площ 42 кв.м., построен 1975 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1577/01.04.2002131/22.01.2002 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, кв. 30Терен с площ 42 кв.м.,и построения върху него трафопост "Стадион" - масивен със застроена площ 42 кв.м., построен 1971 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София