Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 632/16.05.2000 г.№ 632/16.05.2000 г.с. Ножарево, общ. Главиница, кв.18, парецл VІДворно място с площ 1745 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 298/11.10.2001 г. 
АЧДС № 633/16.05.2000 г.№ 633/16.05.2000 г.с. Зафирово, общ. Главиница, кв. 9, парцел ХДворно място с площ 1490 кв.м. - свободно от застрояваненямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 341/06.11.2001 г. 
АЧДС № 634/16.05.2000 г.634/16.05.2000 г.с. Зафирово, общ. Главиница, кв. 9, парцел ХІДворно място с площ 1430 кв.м. - свободно от застрояваненямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 341/06.11.2001 г. 
АЧДС № 635/16.05.2000 г.635/16.05.2000 г.с. Зафирово, общ. Главиница, кв. 9, парцел ХІІІДворно място с площ 1250 кв.м. - свободно от застрояваненямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 341/06.11.2001 г. 
АЧДС № 636/16.05.2000 г.636/16.05.2000 г.с. Зафирово, общ. Главиница, кв. 9, парцел ХІVДворно място с площ 1510 кв.м. - свободно от застрояваненямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 341/06.11.2001 г. 
АЧДС № 637/16.05.2000 г. 637/16.05.2000 г.с. Зафирово, общ. Главиница, кв. 24, парцел ХVІІІ, пл. № 393Дворно място с площ 1620 кв.м. - свободно от застрояваненямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 341/06.11.2001 г.