Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1923/27.10.2003 г.№2228-ДС/23.10.2003 г.Землището на с. Правда, общ. Дулово, обл. Силистра, местност " Край село ", имот №102003, ОвцефермаПоземлен имот с обща площ 1630 кв.м., върху който е разположен обект "Овчарник 4" Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1924/27.10.2003 г.№2228-ДС/23.10.2003 г.Землището на с. Правда, общ. Дулово, обл. Силистра, местност " Край село ", имот №102010, стопански двор / Овцеферма /Поземлен имот с обща площ 1008 кв.м., върху който е разположен обект "ППВ" Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1925/27.10.2003 г.№2228-ДС/23.10.2003 г.Землището на с. Яребица, общ. Дулово, местност " Бунар башъ ", имот №138018, стопански дворПоземлен имот с обща площ 2573 кв.м., върху който е разположен обект "Телчарник" Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1926/27.10.2003 г.№2228-ДС/23.10.2003 г.Землището на с. Яребица, общ. Дулово, местност " Бунар башъ ", имот №138008, стопански дворПоземлен имот с обща площ 3707 кв.м., върху който е разположен обект " Зърносушилня и навес " Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1927/27.10.2003 г.№2228-ДС/23.10.2003 г.Землището на с. Яребица, общ. Дулово, местност " Бунар башъ ", имот №138005, стопански дворПоземлен имот с обща площ 7518 кв.м., върху който е разположен обект " Ремонтна работилница и навес " Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1928/27.10.2003 г.№2228-ДС/23.10.2003 г.Землището на с. Яребица, общ. Дулово, местност " Бунар башъ ", имот №138025, стопански дворПоземлен имот с обща площ 791 кв.м., върху който е разположен обект " Столова " Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  За имота е съставен нов АДС №2902/05.10.06 г. на Областен управител, поради изменение на плана за новообразуваните имоти (чл. 71 от ЗДС)