Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 348/04.02.2000 г.13/06.01.2000 г.Землището на гр. Силистра и ЖСК "Изток" гр. СилистраЕлектропровод 110 kV "Табия" от подстанция "Дръстър" до подстанция " Силистра " / от стълб № 1 до стълб № 28 / с дължина 3800 м и площ 854 м2нямаНЕК - ЕАД София, Предприятие "МРЕЖИ ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ", ЕЛЕКТРОПРЕНОСЕН ПОДРАЙОН СИЛИСТРА   
АЧДС № 349/04.02.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор в землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, масив №1, парцел №69Прилежащ терен с площ 19493 кв.м. към обект "Летни дворове".нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 350/04.02.2000 г.13/06.01.2000 г.землищата на с. Алеково и гр. Алфатар Електропровод 110 kV " Безмер " - от подстанция "Тервел" до подстанция " Алфатар " / от стълб № 272 до стълб № 321 / с дължина 11182 м и площ 5593 кв.м.няма   Имотът е включен в капитала на НЕК АД - София; Предприятие "МРЕЖИ ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ"; ЕЛЕКТРОПРЕНОСЕН ПОДРАЙОН - СИЛИСТРА
АЧДС № 351/07.02.2000 г.13/06.01.2000 г.Землищата на с. Цар Самуил, с. Нова Черна, с. Старо село и гр. ТутраканЕлектропровод 110 kV " Стамболово " от подстанция " Бабово " до подстанция " Тутракан " / от стълб № 156 до стълб № 297 / с дължина 26421 м. и площ на земята под стъпките на стълбовете 320 кв.м.няма   Имотът е включен в капитала на НЕК АД - София; Предприятие "МРЕЖИ ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ"; ЕЛЕКТРОПРЕНОСЕН ПОДРАЙОН - СИЛИСТРА
АЧДС № 352/07.02.2000 г.13/06.01.2000 г.землищата на с. Окорш, с. Овен, с. Вокил, с. Черник, с. Поройно и гр. ДуловоЕлектропровод 110 kV " Раздел " от подстанция "Исперих" до подстанция "Дулово" / от стълб № 82 до стълб № 160 / с дължина 18090 м и площ на земята под стъпките на стълбовете 861 кв.м.няма   Имотът е включен в капитала на НЕК АД - София; Предприятие "МРЕЖИ ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ"; ЕЛЕКТРОПРЕНОСЕН ПОДРАЙОН - СИЛИСТРА
АЧДС № 353/08.02.2000 г.13/06.01.2000 г.землищата на гр. Дулово, с. Водно, с. Брадвари, с. Казимир, с. Калипетрово и гр. СилистраЕлектропровод 110 kV " Доростол" от подстанция "Дулово" до подстанция "Силистра" / от стълб № 1 до стълб № 179 / с дължина 40403 м и площ на земята под стъпките на стълбовете 1724 кв.м.няма   Имотът е включен в капитала на НЕК АД - София; Предприятие "МРЕЖИ ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ"; ЕЛЕКТРОПРЕНОСЕН ПОДРАЙОН - СИЛИСТРА