Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 312/26.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор в землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, масив №1, парцел №14Прилежащ терен с площ 2612 кв.м. към обект "Навеси за зърно"нямаМинистерство на земеделието и горите Отписани са 871 кв.м. от имота със Заповед № РД-72 /26.03.2003 г. на Областен управител в полза на ЗК "Плодородие" - с. Проф. Иширково 
АЧДС № 313/26.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор в землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, масив №1, парцел №15Прилежащ терен с площ 1965 кв.м. към обект "Склад за зърно".нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № РД-72 /26.03.2003 г. на Областен управител в полза на ЗК "Плодородие" - с. Проф. Иширково 
АЧДС № 314/26.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор в землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, масив №1, парцел №16Прилежащ терен с площ 1693 кв.м. към обект " Хамбар ".нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № РД-72 /26.03.2003 г. на Областен управител в полза на ЗК "Плодородие" - с. Проф. Иширково 
АЧДС № 315/27.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор в землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, масив №1, парцел №19Прилежащ терен с площ 1755 кв.м. към обект "Навес автотранспорт"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 316/27.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор в землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, масив №1, парцел №20Прилежащ терен с площ 3493 кв.м. към обект "Работилница автотранспорт".нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 317/27.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор в землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, масив №1, парцел № 21Прилежащ терен с площ 2131 кв.м. към обект "Склад материали".нямаМинистерство на земеделието и горите