Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №2169/02.11.2004 г.№5263-ДС/15.10.2004 г.Землището на с. Вокил, общ. Дулово, стопански двор, имот №016019Поземлен имот с площ 1190 кв.м. в стопанския двор, представляващ свободен терен. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2170/02.11.2004 г.№5263-ДС/15.10.2004 г.Землището на с. Чернолик, общ. Дулово, стопански двор, имот №721006, местност " Райман ". Имотът е образуван от имот №000000Поземлен имот с площ 2814 кв.м., представляващ свободен терен. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2171/02.11.2004 г.№5263-ДС/15.10.2004 г.Землището на с. Чернолик, общ. Дулово, стопански двор, имот №721007, местност " Райман ". Имотът е образуван от имот №000000Поземлен имот с площ 3283 кв.м., представляващ свободен терен. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2172/02.11.2004 г.№5263-ДС/15.10.2004 г.Землището на с. Чернолик, общ. Дулово, стопански двор, имот №721029, местност " Райман ".Поземлен имот с площ 5377 кв.м. от стопанския двор, представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2173/02.11.2004 г.№5263-ДС/15.10.2004 г.Землището на с. Чернолик, общ. Дулово, стопански двор, имот №721030, местност " Райман ". Имотът е образуван от имот №000000Поземлен имот с площ 3618 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  В графа 7 номера на имота вместо №721006, да се чете: №721030
АЧДС №2174/02.11.2004 г.№5263-ДС/15.10.2004 г.Землището на с. Чернолик, общ. Дулово, стопански двор, имот №721031, местност " Райман ". Имотът е образуван от имот №000000Поземлен имот с площ 546 кв.м. в стопанския двор, представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ