Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 572/17.04.2000 г.№ 400/23.03.2000 г.стопански двор извън регулация на с. Белица, общ. Тутракан, парцел №30, масив №2Прилежащ терен от 906 кв.м. към обект "Селскостопански склад"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 573/17.04.2000 г.№ 400/23.03.2000 г.стопански двор извън регулация на с. Белица, общ. Тутракан, парцел №31, масив №2Прилежащ терен от 285 кв.м. към обект "Филтър"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 574/17.04.2000 г.№ 400/23.03.2000 г.стопански двор извън регулация на с. Белица, общ. Тутракан, парцел №32, масив №2Прилежащ терен от 1595 кв.м. към обект "Телчарник"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 575/17.04.2000 г.№ 400/23.03.2000 г.стопански двор извън регулация на с. Белица, общ. Тутракан, парцел №33, масив №2Прилежащ терен от 1547 кв.м. към обект "Селскостопански склад"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 576/17.04.2000 г.№ 400/23.03.2000 г.стопански двор извън регулация на с. Белица, общ. Тутракан, парцел №34, масив №2Прилежащ терен от 985 кв.м. към обект "Селскостопански склад"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 577/17.04.2000 г.№ 400/23.03.2000 г.стопански двор извън регулация на с. Белица, общ. Тутракан, парцел № 35, масив №2Прилежащ терен от 713 кв.м. към обект "Ремонтна работилница"нямаМинистерство на земеделието и горите