Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №2259/25.01.2005 г.№65/12.01.2005 г.Землището на с. Българка, общ. Силистра, стопански двор, парцел №35, масив №3, имот №003035Поземлен имот - прилежащ парцел с площ 1769 кв.м. към обект " Птицеферма - хале 5 " Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2260/25.01.2005 г.№65/12.01.2005 г.Землището на с. Българка, общ. Силистра, стопански двор, парцел №35, масив №3, имот №003036Поземлен имот - прилежащ парцел с площ 1456 кв.м. към обект " Птицеферма - хале 6 " Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2261/25.01.2005 г.№93/13.01.2005 г.Землището на с. Белица, общ. Тутракан, стопански двор, местност " Антимовския блок ", №102080. Имотът е образуван от имот №050088Поземлен имот с площ 1440 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  Съставен е нов АЧДС №3606/12.12.2015 г.
АЧДС №2262/25.01.2005 г.№93/13.01.2005 г.Землището на с. Белица, общ. Тутракан, стопански двор, местност " Антимовския блок ", №102088 / образуван от имот 050088 /Поземлен имот с площ 2741 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  За имота е съставен нов АДС №3791/12.12.15 г. на Областен управител
АЧДС №2263/25.01.2005 г.№93/13.01.2005 г.Землището на с. Белица, общ. Тутракан, стопански двор, местност " Антимовския блок ", №102081 / образуван от имот 050088 /Поземлен имот с площ 2234 кв.м. в стопанския двор, представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  За имота е съставен нов АДС №3790/12.12.15 г.
АЧДС №2264/25.01.2005 г.№96/14.01.2005 г.Землището на с. Подлес, общ. Главиница, стопански двор, парцел №13 от масив №1, имот №001013Поземлен имот - прилежащ парцел с площ 1300 кв.м. към обект " Ремонтна работилница и склад " Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ