Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №2114/14.09.2004 №4950-ДС/13.09.2004 г.Землището на с. Главан, общ. Силистра, стопански двор, местност " Стопански двор ", имот №023003 Поземлен имот, представляващ прилежащ терен към стопански постройки / сграда с друго предназначение - 3 бр., ремонтна работилница и краварник / с площ 30433 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2116/23.09.2004 г.АЧДС №2116/23.09.2004 г.Землището на гр. Силистра - друга селищна територия, местността " Осми пост ", имот №050187Терен с площ 14563 кв.м. и построените върху него сгради: 1. Склад №1 - едноетажна паянтова постройка със застроена площ 146 кв.м. 2. Склад №2 - едноетажна паянтова постройка със застроена площ 162 кв.м. 3. Склад №3 - едноетажна паянтова постройка със застроена площ 123 кв.м. 4. Склад №4 - едноетажна паянтова постройка със застроена площ 25 кв.м. 5. Склад №5 - едноетажна паянтова постройка със застроена площ 29 кв.м. 6. Склад №6 - едноетажна паянтова постройка със застроена площ 62 кв.м. Областен управител на Област Силистра - основание : чл. 18 от ЗДС  Заповед №РД-487-ДС/17.12.04 г.Със Заповед №РД-487-ДС/17.12.04 г. на Областен управител на Обл. Силистра имотът се отписва от актовите книги на имотите - държавна собственост
АЧДС №2117/23.09.2004 г.№4950-ДС/13.09.2004 г.Землището на с. Бабук, общ. Силистра, стопански двор, имот №1006Поземлен имот с площ 1510 кв.м., представляващ свободен парцел в стопански двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2118/23.09.2004 г.№4950-ДС/13.09.2004 г.Землището на с. Бабук, общ. Силистра, стопански двор, имот №1004Поземлен имот - прилежащ терен към " Асфалтова площадка ", с площ 1939 кв.м в стопанския двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2119/23.09.2004 г.№4950-ДС/13.09.2004 г.Землището на с. Цар Самуил, общ. Тутракан, стопански двор / овцеферма /, местност " Акар гьол ", имот №103063Поземлен имот с площ 24 046 кв.м., представляващ свободен парцел в стопанския двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2120/24.09.2004 г.№4217-ДС/21.06.2004 г.Землището на с. Раздел, общ. Дулово, обл. Силистра, стопански двор, местност "Кору Аркасъ", имот № 090019Поземлен имот - прилежащ терен към обект " Склад ", с площ 1753 кв.м. / застр. площ 646 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ