Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 360/07.02.2000 г.13/06.01.2000 г.землищата на с. Секулово, с. Прохлада, с. Грънчарово и гр. ДуловоЕлектропровод 110 kV " Прохлада " от подстанция " Каолиново " до подстанция " Дулово " / от стълб № 39 до стълб № 100 / с дължина 15070 м и площ на земята под стъпките на стълбовете 5700 кв.м.няма   Имотът е включен в капитала на НЕК АД - София; клон Електроснабдяване - Русе
АЧДС № 361/07.02.2000 г. № 361/07.02.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.12, парцел ХVІ, по плана на селотоНезастроен парцел с площ 980 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г. 
АЧДС № 362/08.02.2000 г.№ 362/08.02.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.12, парцел ХVІІ, по плана на селотоПарцел за жилищно строителство с площ 715 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 222 /12.07.2001 г. 
АЧДС № 363/08.02.2000 г. № 363/08.02.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.12, парцел І, по плана на селотоПарцел за жилищно строителство с площ 655 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г. 
АЧДС № 364/08.02.2000 г.№ 364/08.02.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.13, парцел ХІ, пл. № 188 по плана на селотоНезастроен парцел с площ 1365 кв.м.нямаОбластен управител на област СилистраОПС на Велико Петров Кирилов за строеж на вилна сграда - Заповед № 317/10.03.1982 г. и договор; Заповед № 78/11.02.1987 г.Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г. 
АЧДС № 365/08.02.2000 г.№ 365/08.02.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.5, парцел VІ, пл. № 79 по плана на селотоНезастроен парцел с площ 880 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г.