Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 306/26.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор в землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, масив №1, парцел №6Прилежащ терен с площ 4020 кв.м. към обект "Бригаден стан".нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 307/26.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор в землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, масив №1, парцел №7Прилежащ терен с площ 3948 кв.м. към обект "Склад резервни части".нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 308/26.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор в землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, масив №1, парцел №8Прилежащ терен с площ 6679 кв.м. към обект "Работилница и площадка фуражна бригада".нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № РД-72/26.03.2003 г. на Областен управител в полза на ЗК "Плодородие" - с. Проф. Иширково 
АЧДС № 309/26.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор в землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, масив №1, парцел №9Прилежащ терен с площ 4846 кв.м. към обект "Площадка за ССМ".нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 310/26.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор в землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, масив №1, парцел №11Прилежащ терен с площ 705 кв.м. към обект "Кантар".нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № РД-72 /26.03.2003 г. на Областен управител в полза на ЗК "Плодородие" - с. Проф. Иширково 
АЧДС № 311/26.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор в землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, масив №1, парцел №12Прилежащ терен с площ 3938 кв.м. към обект "Навес зърносушилня с площадка".нямаМинистерство на земеделието и горите Отписани са 1969 кв.м. от имота със Заповед № РД-72 /26.03.2003 г. на Областен управител в полза на ЗК "Плодородие" - с. Проф. Иширково