Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 494/06.04.2000 г. № 494/06.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.5, парцел ХХІІІ, пл. № 19Дворно място с площ 1040 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 495/06.04.2000 г.№ 495/06.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.5, парцел ХХІV, пл. № 216Дворно място с площ 970 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 496/06.04.2000 г.№ 496/06.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.5, парцел Х, пл. № 209Дворно място с площ 960 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 497/06.04.2000 г.№ 497/06.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.5, парцел ХІ, пл. №15Дворно място с площ 1040 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 498/06.04.2000 г. № 498/06.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.5, парцел ХХІ, пл. № 51Дворно място с площ 960 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 499/06.04.2000 г.№ 499/06.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.5, парцел ХХІІ, пл. № 215Дворно място с площ 1000 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г.