Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1331/24.07.2001 г.№ 1092/ 24.07.2001 г.стопански двор в зеклището на с. Паисиево, общ. Дулово, местност "Джами овасъ", имот № 120051Терен за силаж / поземлен имот /, земя пета категория , с площ от 6048 кв.м. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС № 1332/24.07.2001 г.№ 1092/ 24.07.2001 г.стопански двор в зеклището на с. Паисиево, общ. Дулово, местност "Джами овасъ", имот № 120063Хангар , гараж - свободен терен / поземлен имот / , земя пета категория с площ от 1995 кв.м. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС № 1333/24.07.2001 г.№ 1092/ 24.07.2001 г.гр.Дулово, община Дулово, пром. зона-север, стопански двор, кв.11,парцел IIСвободен терен / поземлен имот / с площ от 710 кв.м. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС № 1335/18.09.2001 г. гр.Дулово, община Дулово, ул. "Васил Левски" №12, кв.19,пл. №681АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - масивна двуетажна сграда със сутерен; Застроена площ 728 кв.м. и разгъната застроена площ 1456 кв.м.; Построена 1954 год. Областен управител на област Силистра  Съставен е нов АПДС № 2030/22.06.2004г.
АЧДС № 1336/21.09.2001 г.№ П- 474/20.09. 2001 г.стопански двор в зеклището на с. Раздел, общ. Дулово, местност "Кору Аркасъ", имот № 090117Терен / поземлен имот / с площ 380 кв.м., върху който е разположен обект " Стая за фуражомелка" Министъра на земеделието и горите   
АЧДС № 1337/21.09.2001 г.№ П- 474 /20.09. 2001 г.стопански двор в зеклището на с. Раздел, общ. Дулово, местност "Кору Аркасъ", имот № 090122Свободен терен / поземлен имот / с площ 983 кв.м. Министъра на земеделието и горите