Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1489/14.02.2002г.131/22.01.2002 г.гр. Силистра, жил. комплекс. "Дунав", кад. № 4249 Терен с площ 42 кв.м.,и построения върху него трафопост "Кубадин" - масивен със застроена площ 42 кв.м., построен 1975 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1490/14.02.2002г.131/22.01.2002 г.гр. Силистра, жил. комплекс "Дунав" Терен с площ 42 кв.м.,и построения върху него трафопост "Гурко" - масивен със застроена площ 42 кв.м., построен 1978 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1491/14.02.2002г.131/22.01.2002 г.гр. Силистра, жил. комплекс "Дунав", кад. № 4306Терен с площ 48 кв.м.,и построения върху него трафопост "Хавана" - масивен със застроена площ 48 кв.м., построен 1979 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1492/14.02.2002г.131/22.01.2002 г.гр. Силистра, промишлена зона "Запад"Терен с площ 9 кв.м.,и построения върху него трафопост "ДЗС" - масивен със застроена площ 9 кв.м., построен 1958 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1493/15.02.2002г.131/22.01.2002 г.гр. Силистра, кв. 117, парцел III, пл. № 2946Терен с площ 42 кв.м.,и построения върху него трафопост "Камчия" - масивен със застроена площ 42 кв.м., построен 1983 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1494/15.02.2002г.131/22.01.2002 г.гр. Силистра, по протяжание на шосето Силистра - Русе Терен с площ 42 кв.м.,и построения върху него трафопост "Магистрала 5" - масивен със застроена площ 42 кв.м., построен 1980 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София