Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1515/12.03.2002131/22.01.2002 г.гр. Силистра, жил. комплекс "Римска гробница" Терен с площ 42 кв.м.,и построения върху него трафопост "Чайка" - масивен със застроена площ 42 кв.м., построен 1973 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1516/12.03.2002131/22.01.2002 г.гр. Силистра, жил. комплекс "Римска гробница" Терен с площ 42 кв.м.,и построения върху него трафопост "Гларус" - масивен със застроена площ 42 кв.м., построен 1973 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1517/12.03.2002131/22.01.2002 г.гр. Силистра, жил. комплекс "Римска гробница" Терен с площ 42 кв.м.,и построения върху него трафопост "24 класно училище" - масивен със застроена площ 42 кв.м., построен 1979 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1518/12.03.2002131/22.01.2002 г.гр. Силистра, жил. комплекс "Римска гробница", пл. № 865Терен с площ 61 кв.м.,и построения върху него трафопост "Римска гробница" - масивен със застроена площ 61 кв.м., построен 1972 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1519/12.03.2002131/22.01.2002 г.гр. Силистра, жил. комплекс "Римска гробница", кв. 38 А, пл. № 1154Терен с площ 42 кв.м.,и построения върху него трафопост "Кольо Фичето" - масивен със застроена площ 42 кв.м., построен 1974 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1520/12.03.2002131/22.01.2002 г.гр. Силистра, жил. комплекс "Римска гробница", пл. № 843Терен с площ 42 кв.м.,и построения върху него трафопост "Ботев" - масивен със застроена площ 42 кв.м., построен 1973 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София