Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 90/06.08.1999 г.897/21.07.1999 г.с.Шуменци, общ. Тутракан, стопански двор, кв.2, парцел 35ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 2575 кв.м. към обект "ФУРАЖОМЕЛКА".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 91/06.08.1999 г.897/21.07.1999 г.с.Шуменци, общ. Тутракан, стопански двор, кв.2, парцел 34ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 392 кв.м. към обект "КОЛИЕН КАНТАР".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 92/06.08.1999 г.897/21.07.1999 г.с.Шуменци, общ. Тутракан, стопански двор, кв.2, парцел 31ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 8568 кв.м. към обект " СЕНОВАЛ ".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 93/06.08.1999 г.897/21.07.1999 г.с.Шуменци, общ. Тутракан, стопански двор, кв.2, парцел 30ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 758 кв.м. към обект " ТРУПОПУНКТ ".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа Имотът е отписан с МС /18.07.2000 г. на "АМОН РА" ООД - Тутракан 
АЧДС № 94/06.08.1999 г.897/21.07.1999 г.с.Шуменци, общ. Тутракан, стопански двор, кв.2, парцел 29ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 570 кв.м. към обект " ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН ПУНКТ ".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа Имотът е отписан с МС /18.07.2000 г. на "АМОН РА" ООД - Тутракан 
АЧДС № 95/06.08.1999 г.897/21.07.1999 г.с.Шуменци, общ. Тутракан, стопански двор, кв.2, парцел 28ТЕРЕН ЗА СИЛАЖ с площ от 1315 кв.м. нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа Имотът е отписан с МС /18.07.2000 г. на "АМОН РА" ООД - Тутракан