Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1323/06.07.2001 г.№ П- 370 /02.07. 2001 г.с. Айдемир, община Силистра, кв. "Деленки", ЖБ "Бистрица" №13, вх.Б, ет.5, ап.38Апартамент № 38 - самостоятелен обект на пети етаж в осеметажен жил.блок с панелна конструкция , построен 1986 г. , състоящ се от две стаи , кухня и сервизни помещения със застроена площ от 60.63 кв.м., изба № 38 с площ 2,44 кв.м., ид.части от общите - 2,05 % и отстъпено право на строеж върху 67,73 кв.м. ИА "Пътища" към МРРБ, Областно пътно управление - Силистра  Съставен е нов АЧДС № 3657/19.07.2013 г.
АЧДС № 1324/06.07.2001 г.№ П- 370 /02.07. 2001 г.с. Айдемир, община Силистра, кв. "Деленки", ЖБ "Липа" №7, ет.1, ап.2Апартамент № 2 - самостоятелен обект на първи етаж в пететажен жил.блок с панелна конструкция , построен 1989 г. , състоящ се от стая , кухня и сервизни помещения със застроена площ от 40.70 кв.м., изба № 2 с площ 3,65 кв.м., ид.части от общите - 2,10 % и отстъпено право на строеж върху 45,09 кв.м. ИА "Пътища" към МРРБ, Областно пътно управление - Силистра  Съставен е нов АЧДС № 3655/18.07.2013 г.
АЧДС № 1325/06.07.2001 г.№ П- 370 /02.07. 2001 г.oбл. Силистра, общ. Силистра, с. Калипетрово; кв. Каро, ЖБ "Пирин" 6, ет.2, ап.5Апартамент № 5 - самостоятелен обект на втори етаж в пететажен жил.блок с панелна конструкция , построен 1984 г. , състоящ се от стая , кухня и сервизни помещения със застроена площ от 40,85 кв.м., изба № 5 с площ 4,52 кв.м., ид.части от общите - 1,08 % и отстъпено право на строеж върху 45,53 кв.м. ИА "Пътища" към МРРБ, Областно пътно управление - Силистра  Съставен е нов АЧДС № 3654/17.07.2013 г.
АЧДС № 1328/13.07.2001 г.№ П- 383/09.07. 2001 г.гр. Тутракан, община Тутракан, кв.77, парцел I - "Пътна служба"Терен / урегулиран поземлен имот / с площ от 3615 кв.м. и построените върху него сгради : 1. Административна сграда - масивна едноетажна със застроена площ 175 кв.м. , състояща се от четири стаи , склад , коридор и сервизни помещения , построена 1987 г.; 2. Навес/ складове и гаражи / - масивна едноетажна сграда със застроена / бруто/ площ 864 кв.м., построена 1987 г., разделена на : - Нов склад за материали - 72 кв.м. ; - Гараж с ремонтна работилница - 144 кв.м. ; - Склад за инертни материали от 9 бр. клетки ( 6 /12 м ) - 648 кв.м. ИА "Пътища" към МРРБ, Областно пътно управление - Силистра  Съставен е нов АПДС № 3653/16.07.2013 г.
АЧДС № 1329/24.07.2001 г.№ 1092/ 24.07.2001 г.стопански двор в зеклището на с. Вокил, общ. Дулово, имот № 042037Асфалтова площадка - незастроен терен /урегулиран поземлен имот / , земя пета категория с площ от 2989 кв.м. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС № 1330/24.07.2001 г.№ 1092/ 24.07.2001 г.стопански двор в зеклището на с. Паисиево, общ. Дулово, местност "Джами овасъ", имот № 120049Хангар , гараж - свободен терен / поземлен имот /, земя пета категория с площ от 2609 кв.м. Министъра на земеделието и горите