Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 782/22.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №31, кв.1Прилежащ терен към "Хотел" с площ 1775 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 783/22.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №32, кв.1Прилежащ терен към "Ремонтна работилници 20 и 21" с площ 7868 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 784/22.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №35, кв.1Прилежащ терен към "Навеси за телета 17,18" с площ 3758 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № РД-22-33 /28.02.2011 г. 
АЧДС № 785/22.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №36, кв.1Прилежащ терен към "Навеси за телета 15,16" с площ 2783 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № РД-22-33 /28.02.2011 г. 
АЧДС № 786/23.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №37, кв.1Прилежащ терен към "Клетки а телета 88, 100" с площ 2779 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № РД-22-33 /28.02.2011 г. 
АЧДС № 787/23.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №38, кв.1Прилежащ терен към "Торище 56/1" с площ 1053 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите