Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 680/19.06.2000 г.№ 506/12.04.2000 г.имот № 100059 в землището на с. Бабук, местност "Шапте касе"Разсадник "Шапте касе", представляващ земя ІІІ категория с площ 17029 кв.м.нямаГлавно управление на пътищата при МРРБ - София; Пътно управление - Силистра   
АЧДС № 681/19.06.2000 г.№ 506/12.04.2000 г.имот № 000092 в землището на с. Алеково, общ. АлфатарКантон, незастроен терен с площ 1413 кв.м.нямаГлавно управление на пътищата при МРРБ - София; Пътно управление - Силистра   
АЧДС № 682/19.06.2000 г.№ 506/12.04.2000 г.разклона за с. Проф. Иширково, парцел № 75 от масив №50 в землището на гр. СилистраКантонно място, незастроен терен с площ 7199 кв.м.нямаГлавно управление на пътищата при МРРБ - София; Пътно управление - Силистра   
АЧДС № 683/23.06.2000 г.185/09.06.2000 г.с. Ситово, общ. Ситово, кв.28, парцел ХІVНезастроен парцел с площ 330 кв.м.няма  Имотът е отписан със Заповед № 150 /26.06.2000 г. 
АЧДС № 684/28.06.2000 г.856/23.06.2000 г.Стопански двор №1 в с. Айдемир, кв. 46, парцел VІІ, кад. № 2585Терен с площ 2408 кв.м., върху който е изграден обект "Бетонова площадка"нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № РД-91-ДС /16.06.2005 г. 
АЧДС № 685/28.06.2000 г.855/23.06.2000 г.Стопански двор в землището на с. Нова Черна, местност "Над орехите", имот № 115018Терен с площ 5945 кв.м., върху който е изграден обект "Бензиностанция"нямаМинистерство на земеделието и горите