Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1073/24.01.2001 г.П-14/10.01.2001 г.извън регулационните граници на с. Брадвари, общ. Силистра, кад. № 1, парцел № 129 по плана на стопанския дворТерен с площ 1919 кв.м., прилежащ към обект "Краварник - родилно"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1074/24.01.2001 г.П-14/10.01.2001 г.извън регулационните граници на с. Брадвари, общ. Силистра, кад. № 1, парцел № 130 по плана на стопанския дворТерен с площ 2607 кв.м., прилежащ към обект "Краварник 2"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1075/24.01.2001 г.П-14/10.01.2001 г.извън регулационните граници на с. Брадвари, общ. Силистра, кад. № 1, парцел № 133 по плана на стопанския дворСвободен парцел с площ 4107 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1076/24.01.2001 г.П-14/10.01.2001 г.извън регулационните граници на с. Брадвари, общ. Силистра, кад. № 1, парцел № 131 по плана на стопанския дворТерен с площ 3099 кв.м., прилежащ към обект "Краварник"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1077/06.02.2001 г.П-14/10.01.2001 г.землището на с. Проф. Иширково, общ. Силистра, стопански двор № 2, масив № 1, парцел № 43Свободен терен с площ 6421 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1078/06.02.2001 г.П-14/10.01.2001 г.землището на с. Проф. Иширково, общ. Силистра, стопански двор № 2, масив № 1, парцел № 44Свободен терен с площ 3548 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите