Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1265/01.06.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.с.Черник, община Дулово, кв.8А, парцел IХ - отреден за здравна службаТерен с площ 6кв.м. и построения върху него масивен ТРАФОПОСТ " ЧЕРНИК - 2 " със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1979 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра
АЧДС № 1266/01.06.2001 г.№ П- 297 / 2001 г.гр.Силистра, община Силистра, ул. "Светлина"№1, жил. блок "Светлина", ет.1, ап. №2Апартамент № 2 - ведомствен / в четириетажен масивен жилищен блок / , състоящ се от : стая, кухня и сервизни помещения със застроена площ от 42,26 кв.м., изба № 11 - 5, 86 кв.м., ид.части от общите - 6,77 %, отстъпено право на строеж върху 47,17 кв.м., построен 1970 - 1971 г. МРРБ - ползва се от "ВиК"ООД - гр. Силистра   
АЧДС № 1267/01.06.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.с.Овен, община Дулово, кв.14Терен с площ 6 кв.м. и построения върху него масивен ТРАФОПОСТ " ОВЕН - 1 " със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1958 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра
АЧДС № 1268/01.06.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.с.Руйно, община Дулово - в двора на училището между с.Руйно и с.ЯребицаТерен с площ 9 кв.м. и построения върху него масивен ТРАФОПОСТ " УЧИЛИЩЕ РУЙНО " със застроена площ 9 кв.м.; Построен 1987 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра
АЧДС № 1269/01.06.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.с.Яребица, община Дулово, кв.27, парцел XIVТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него масивен ТРАФОПОСТ " ЯРЕБИЦА - 1 " със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1962 год.    Терен с площ 9 кв.м. и построения върху него масивен ТРАФОПОСТ " УЧИЛИЩЕ РУЙНО " със застроена площ 9 кв.м.; Построен 1987 год.
АЧДС № 1270/01.06.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.с.Правда, община Дулово, кв.30, парцел I - за озеленяванеТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него масивен ТРАФОПОСТ " ПРАВДА - 1 " със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1962 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра