Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №2127/24.09.2004 г.№4217-ДС/21.06.2004 г.Землището на с. Раздел, общ. Дулово, обл. Силистра, стопански двор, местност "Кору Аркасъ", имот № 090017Поземлен имот с площ 1228 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2128/24.09.2004 г.№4217-ДС/21.06.2004 г.Землището на с. Раздел, общ. Дулово, обл. Силистра, стопански двор, имот № 777000Поземлен имот с площ 1762 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2129/24.09.2004 г.№4217-ДС/21.06.2004 г.Землището на с. Раздел, общ. Дулово, обл. Силистра, стопански двор, имот № 888000Поземлен имот с площ 5679 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2130/27.09.2004 г.№4275-ДС/29.06.2004 г.Землището на с. Вокил, общ. Дулово, стопански двор извън регулация, имот №042034Поземлен имот, представляващ прилежащ терен с площ 2450 кв.м. към обект " Телчарник " Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  Имотът е отписан със Заповед №РД-22-633/04.12.2008 г. на Областен управител на Обл. Силистра в полза на ЕООД " Екотоплина " - Дулово
АЧДС №2131/27.09.2004 г.№4275-ДС/29.06.2004 г.Землището на с. Искра, общ. Ситово, стопански двор извън регулация, местност " Куванлък ", парцел №001151Поземлен имот с площ 12 960 кв.м. от стопанския двор, представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2132/27.09.2004 г.№4275-ДС/29.06.2004 г.Землището на с. Искра, общ. Ситово, стопански двор извън регулация, местност " Куванлък ", парцел №001146Поземлен имот с площ 14230 кв.м., представляващ свободен парцел от стопански двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ