Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №2241/10.01.2005 г.№6/04.01.2005 г.Землището на с. Поляна, общ. Ситово, местност " Мезаркорсу ", имот №000137Поземлен имот с площ 1281 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2242/10.01.2005 г.№6/04.01.2005 г.Землището на с. Поляна, общ. Ситово, местност " Мезаркорсу ", имот №000119Поземлен имот - прилежащ терен към обект " Колиен кантар ", с площ 243 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2243/10.01.2005 г.№6/04.01.2005 г.Землището на с. Поляна, общ. Ситово, местност " Мезаркорсу ", имот №000129Поземлен имот с площ 28 677 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2244/10.01.2005 г.№6/04.01.2005 г.Землището на с. Поляна, общ. Ситово, местност " Мезаркорсу ", имот №000115Поземлен имот с площ 10 483 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2245/10.01.2005 г.№37/06.01.2005 г.Землището на с. Поляна, общ. Ситово, местност " Мезаркорсу ", имот №000135Поземлен имот с площ 2605 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2246/10.01.2005 г.№37/06.01.2005 г.Землището на с. Поляна, общ. Ситово, местност " Мезаркорсу ", имот №000133Поземлен имот с площ 7 181 кв.м. от стопански двор, представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ