Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
2/22.03.199931 / 15.03.1999с. Айдемир, общ. Силистра, кад.№ 1, парцел 121. Павилион - универсален, ЗП 120 кв.м.; 2. Сграда - кантар - 3 стаи, ЗП 32 кв.м.; 3. Склад, ЗП 768 кв.м.; 4. Трафопост ЗП 21 кв.м.; 5. Сграда за ел. табла ЗП 50 кв.м.; 6. Лаборатория от 8 стаи, кухня, столова, заседателна зала, серв. пом. ЗП 400 кв.м.; 7. Водоем ЗП 50 кв.м.; 8. Земя - застроена и незастроена площ 50109 кв.м.   Имотът се отписва от актовите книги за държавна собственост със ЗАПОВЕД № 315/07.12.2000 г. 
3/22.03.199931 / 15.03.1999гр. Силистра, общ. Силистра1. Кантон; 2. Навес; 3. Ремонтна работилница; 4. Барака; 5. Метален навес; 6. Земя   Имотът се отписва от актовите книги за държавна собственост със ЗАПОВЕД № 315/07.12.2000 г. 
4/23.03.1999148 / 05.03.1999с. Преславци, общ. Тутракан, масив 4, парцел 1Прилежащ терен с площ 5 649 кв.м. към обект "Овцеферма" Министерство на земеделието горите и аграрната реформа    
5/23.03.1999148 / 05.03.1999с. Преславци, общ. Тутракан, масив 4, парцел 2, местност "Овцеферма"Прилежащ терен с площ 954 кв.м. към обект "Долина за овце" Министерство на земеделието горите и аграрната реформа   
6/23.03.1999148 / 05.03.1999с. Преславци, общ. Тутракан, масив 4, парцел 16, местност "Овцеферма"Прилежащ терен с площ 44 кв.м. към обект "Агрегатно" Министерство на земеделието горите и аграрната реформа   
7/23.03.1999148 / 05.03.1999с. Преславци, общ. Тутракан, масив 4, парцел 15, местност "Овцеферма"Прилежащ терен с площ 361 кв.м. към обект "Незавършена сграда" Министерство на земеделието горите и аграрната реформа